Met veel dankbaarheid kijken we terug op het sponsordiner van zaterdag 2 juli. Door deze avond hebben we ruim € 1.300 opgehaald voor het werk onder vluchtelingen. Uit de contacten in Griekenland met hulporganisaties en vrijwilligers bleek dat hulp nodig was in de vluchtelingenkampen in Tessaloniki. In gebed hebben we de Heer gevraagd of hij ons mensen wilden aanwijzen die in de herfstvakantie met ons mee willen gaan om in Tessaloniki de vluchtelingen te helpen. De zes personen die wij hebben benaderd, waren allemaal positief om mee te gaan. Twee (Cor Jan Korevaar en Aalt Dooijeweerd) zijn in de gelegenheid om met ons mee te gaan. De andere personen hadden in de herfstvakantie andere verplichtingen.

Van 15 oktober tot 22 oktober hopen we in Griekenland de vluchtelingen te helpen door hen te zien, te horen, aandacht te geven en bijstaan in basisbehoeften door o.a. bananen, kleding en medicatie (uit) te delen. In deze week zullen we jullie dagelijks een mail sturen met verslag  van datgene wat we meemaken. Graag vragen wij jullie nog het volgende:

  • Willen jullie voor ons bidden voor een goede voorbereiding op de reis?
  • Er blijkt nog veel behoefte te zijn aan kleding, medicatie en specifieke voeding. Ter plaatse kunnen wij dit direct aan de mensen geven die dit nodig hebben. Mochten jullie hieraan een financiële bijdrage voor willen geven, kunnen jullie een bedrag overmaken naar NL22 RABO 0310 3404 89 ten name van stichting Amos 5:24 (ANBI).

Hartelijke groeten

Namens stichting Amos 5:24

Ruben van Zuthem, Aafke Bregman, Jeroen de Visser en Lucas Blom

 

*Foto van Gainhelpt.nu